|

Opdragte:

  • Ons hanteer slegs eksklusiewe opdragte, oftewel alleenmandate. Dit bevoordeel u as kliënt deurdat ons ons onverdeelde professionele en persoonlike aandag aan u spesifieke behoeftes gee. Dit bring gemoedsrus en verseker u van die maksimum opbrengs op u belegging in werwing. Ons bepaal ons net by werwing en keuring en verwar u nie met addisionele dienste wat pryse onnodig verhoog nie.

Ons luister:

  • Die eerste stap is die inwin van genoegsame inligting oor die konteks van die werwingsopdrag, waaronder die pos-, persoon- en vergoedingspesifikasies, asook breëre inligting oor die onderneming (byvoorbeeld sy missie, kultuur, bedryfsopset, en andere) en doeldatums.
  • Dan word besluit op ‘n werwingstrategie, byvoorbeeld openbare werwing (waar in die media geadverteer word), of privaatwerwing (“head-hunting”), waar ons ons eie databasis asook markintelligensie en netwerke sistematies verken en geskikte kandidate direk nader – streng etiese reëls geld in hierdie verband. Gewoonlik word albei strategieë aanbeveel om maksimum impak te verseker.

Ons evalueer:

  • Belangstellende kandidate word vervolgens deur ons hoëvlak-presisieproses geëvalueer, waarna kandidate van kortlysgehalte (en met hulle toestemming) aan u voorgelê word.

U besluit:

  • Na u eie onderhoud met kortlyskandidate, besluit u self op die regte persoon. Ons kan u  hierin bystaan deur kandidate professionele voorleggings te laat maak of hulle aan die hand van toepaslike temas en vrae te evalueer om ‘n billike vergelyking aan die einde moontlik te maak.

Ons volg op:

  • Na indienstreding van die suksesvolle kandidaat doen ons opvolgwerk om die persoon se aanvanklike inskakeling  te ondersteun, indien nodig.
  • In sleutelgevalle sal ons u help om ‘n gepaste persverklaring te maak om die bemarkingsvoordele van die aanstelling te benut.

Die hele proses is deeglik en deursigtig en bespaar u bekommernis, tyd en geld.