|

|

Werwing en keuring gaan hand aan hand by die aanstelling van personeel.


Maar dis eintlik keuring wat die uitdagendste aspek van die twee is – veral by meer senior aanstellings.

Want waarna soek ‘n mens eintlik in die regte kandidaat?

Is integriteit die belangrikste kriterium vir prestasie? Of is dit dalk strategiese denke, of leierskap (en sal daar ooit eenstemmigheid wees oor wat dít is en hoe dit gemeet word?), of ambisie, of emosionele intelligensie? Is visie of kennis van die bedryf belangriker as analitiese denke of interpersoonlike vaardighede of die dryf van kernwaardes? Weeg streshantering nie dalk swaarder as konflikbestuur, en kommunikasie swaarder as die bestuur van verandering nie? Is vorige sukses steeds ‘n goeie voorspeller van toekomstige prestasie, of moet ‘n mens eerder jou “gut feel” vertrou? En waar pas ‘n kandidaat se persoonlike motivering, sosiale styl en spanbouvaardighede in? Of gaan dit oor ‘n passie vir operasionele voortreflikheid, of syferinsig? Verwar ‘n mens nie soms ‘n kandidaat se kennis met  insig, of sy ervaring met talent nie? Kan ‘n mens regtig iemand reg opsom?


Dit kan inderdaad baie verwarrend wees.


Gelukkig bied die wetenskap tegnieke aan wat geldige en betroubare metings van gedrag daarstel  en waarmee die risiko’s van ‘n verkeerde aanstelling wesenlik verminder kan word – tegnieke (soos onder andere psigometrika) wat ons in ‘n hoëvlak-presisieproses gebruik.


  • Dít, tesame met ons vakkundige opleiding en jarelange ervaring van suksesvolle aanstellings, is u waarborg vir die maksimum opbrengs op u belegging in werwing en keuring.

Ons keuringsmodelle is op die punt af en tydeffektief. Dit is ook spesifiek gerig op die suksesveranderlikes in elke pos.


So, of u nou ‘n besturende direkteur, ‘n hoofbestuurder of spesialis wil werf, ons dring tot die kern van u behoeftes deur en kry vir u die persoon wat u wil hê, vinnig en bekostigbaar.