|

|

Die gedagte en praktyk om ‘n korporatiewe stelsel te bou  wat jou onderneming soos ‘n oliepyplyn van ‘n stroom van talent voorsien, is nie nuut nie. Trouens, daar is talle ondernemings wêreldwyd wat reeds hoogs suksesvol in hierdie verband is, omdat  hulle ‘n toevoersisteem/talentpyplyn  het wat  bekwame personeel op alle vlakke soos ‘n magneet aantrek en hulle ‘n reuse-  kompeterende voorsprong in die mark gee.


  • Daar is egter min organisasies in ons plaaslike landbou en landbou-geassosieerde ondernemings wat  ‘n formele stelsel van talenttoevoer en –ontwikkeling het. Meestal word daar by  meer senior poste vasgehaak by ‘n breë stelsel van opvolgbeplanning.

Soos wat ‘n werklike  pyplyn kan verstop, bars en roes, kan ‘n talentpyplyn ook blokkasies ontwikkel,  wat verhoed dat die beste talent vir jou onderneming bekom word en soos room na bo uitstyg. Dis daarom belangrik dat jou onderneming se pyplynargitektuur reg moet wees om ‘n talentryke besigheid te verseker.


En die bou van ‘n talentpyplyn geskied nie oornag nie. Dis ook nie een spesifieke aksie wat geneem word nie. Dis ‘n geïntegreerde sisteem wat  oor tyd heen ontwikkel en bewustelik gedryf moet word deur die uitvoerende bestuurshoof, bestuurslui en die personeeldepartement (laasgenoemde kan dit nie alleen doen nie). Hulle moet sorg dat ‘n deurlopende stroom van toptalent en kapasiteit op elke vlak van die onderneming altyd beskikbaar is.


Dis ‘n meta-proses wat gebou word rondom die onderneming se oorhoofse besigheidstrategie en kritieke behoeftes aan personeel, nou en in die toekoms. 


Dink aan ‘n wawiel waarvan  die sentrale punt  (die naaf) die besigheidsplan en geassosieerde talent is.  Die  speke van die wiel stel segmente voor wat sub-stelsels insluit soos onder andere werwing en keuring, loopbaanbestuur, opleiding en ontwikkeling, opvolgbeplanning, prestasiebestuur, vergoeding,  arbeidsverhoudinge en ‘n strategiese personeelvoorsieningsprogram. Al hierdie en ander sub-stelsels moet geïntegreerd saamwerk om ‘n funksionele talentpyplyn daar te stel.  As een sub-stelsel wanfunksioneer, frustreer dit die hele pyplyn.


  • Hoe jy ook al jou talentpyplyn definieer en bedryf, die uitvoerende bestuurshoof  bly altyd die toptalentsoeker van sy onderneming.  (Eintlik behoort elke personeellid  ‘n talentadvertensie vir sy onderneming te wees.)

My allerbeste vir u besigheid.
 

Johan Malan (D.Phil)

083 375 1946

011 794 5608 (kantoor)


Ns.  Onthou om my te skakel as u (of ander organisasies waarby u betrokke is) na talent soek om u organisasie se  talentpyplyn te versterk. Ons tariewe is baie billik en spesiaal aangepas vir die landbou.