|

|

Is dit nie vir u ook opmerklik hoe maklik mense die begrip “bemagtiging” misverstaan nie?


Vir baie is bemagtiging iets wat bestuur aan hulle personeel doen, soos om gesag en aanspreeklikheid te delegeer – ‘n proses van bo na onder waar bestuur hulle visie en planne afwaarts kommunikeer en personeel dan met bronne en inligting en selfs aanmoediging ondersteun om hulle werk te doen.


Ware bemagtiging, die hantering van personeel as entrepreneurs, is egter ‘n komplekse begrip wat gebaseer is op ‘n aantal fundamentele uitgangspunte en persoonlike oriëntasies. Daar word gesê dat bemagtigde personeel vier eienskappe  gemeen het:


  • Bemagtigde personeel het ‘n gevoel van self-determinasie (dit beteken hulle is vry om hulle eie werkswyse te kies – hulle word nie mikro-bestuur nie)

  • Bemagtigde personeel het ‘n gevoel van eiewaarde (dit beteken hulle voel hulle werk is belangrik vir hulle – hulle gee om vir wat hulle doen)

  • Bemagtigde personeel het ‘n gevoel van bekwaamheid (dit beteken hulle het selfvertroue om hulle werk te doen – hulle weet hulle kan presteer)

  • Bemagtigde personeel het ‘n gevoel van impak (dit beteken mense glo hulle kan invloed op hulle werk uitoefen – ander mense luister na hulle idees)

Bemagtiging is dus nie iets wat bestuur aan personeel doen nie, maar dis eerder ‘n “mindset” wat personeel omtrent hulle rol in ‘n organisasie het. Hoewel bestuur werksomstandighede kan daarstel wat meer bemagtigend is, moet personeel self kies om bemagtig te wees. Hulle moet hulleself sien as mense met ‘n vrye diskresie, wat sinvolle en betekenisvolle werk doen, wat bevoeg kan optree en hulle omgewing kan beïnvloed.


‘n Faktor wat bemagtiging, hoe goed ook al bedoel, pootjie, is oorkontrole – te veel toesig en evaluering. Ons leef immers in die tyd van die “ingeligte werker” wat veronderstel is om met sy intelligensie, verbeelding en kreatiwiteit produktiwiteit deurlopend te verhoog. Organisasies wat spog oor hulle personeel wat bemagtig is, maak hulle egter dikwels skuldig aan ‘n oormaat evaluasie en assessering van personeel vir jaarlikse salarisverhogings, bevordering, ekstra bonusse, aandele-opsies, spesiale verlof, verdere opleiding, langdienstoekennings, afleggings en andere, sodat min tyd oor is vir werklik produktiewe gedrag. Toesighouers moet verskaffers van hulpbronne en fasiliteerders wees, eerder as konstante kritici, assessors en beoordelaars – aldus kenners.


  • “The best strategy is to hire the right people and then get out of their way”.

My allerbeste vir u besigheid!

Johan Malan (D.Phil)

083 375 1946

011 794 5608 (kantoor)


Ns. As u na die “regte” personeel soek, skakel my gerus. Ons tariewe is baie bekostigbaar en spesiaal aangepas vir die landbou.